Fundusze Europejskie

RS BROKER Sylwester Rećko w partnerstwie z BS YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt:

Pakietyzowanie oferty przedsiębiorstw RS BROKER i BS YACHTS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Poddziałanie: 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług


W ramach projektu przewidziano zakup środków trwałych w tym jachtów, łodzi, skuterów i innego sprzętu rekreacyjnego, który pozwoli na stworzenie 11 nowych pakietów dla klientów.
Projekt pozwoli na osiągnięcie następujących celów:

  • rozwój przedsiębiorstw poprzez inwestycje w nową infrastrukturę i sprzedaż wspólnych pakietów.
  • bardziej różnorodna oferta przedsiębiorstw
  • zwiększenie udziału przedsiębiorstw w rynku
  • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
  • zwiększenie liczby klientów

Efekty realizacji projektu zostały określone następującymi wskaźnikami rezultatu:

  • Liczba sprzedanych pakietów utworzonych w wyniku realizacji projektu
  • liczba utworzonych w ramach projektu ofert podlegających pakietowaniu
  • liczba zrealizowanych usług informatycznych

 

Wartość ogółem: 1 302 907.02
Wydatki kwalifikowalne: 1 059 274.00
Wnioskowane dofinansowanie: 847 419.20
Procent dofinansowania: 80.00

Fundusze

Projekt i wykonanie ResGo

© 2014-2019 Mazury Charter | Czarter jachtów motorowych.